Podrška

szt-logo-okGENERALNI SPONZORI SU BILE UGLEDNE KOMPANIJE:

Komercijalna banka ad Beograd

• AVON

• NEXT

 

INSTITUCIJE KOJE NAM DAJU PODRŠKU:

Narodna skupština Republike Srbije

Skupština grada Beograd

Gradski Sekreterijat za sport i omladinu

Gradski Sekreterijat za privredu

Gradski Sekreterijat za obrazovanje

Privredna komora Beograda

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva

Created by Linea Art